TARANNUM PASRICHA
filmmaker . writer . artist
 
FILMS
BLOG
ABOUT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giclée Art Print | Faces
 
Book Illustration | Meri Asha
 
Book Illustration | Meri Asha 3
 
Book Illustration | Meri Asha 4
 
Book Illustration | Meri Asha 5
 
Book Illustration | Meri Asha
 
Book Illustration | Meri Asha
 
Book Illustration | Meri Asha
 
Book Illustration | Meri Asha
 
Book Illustration | Meri Asha
 
Book Illustration | Meri Asha
 
Book Illustration | Meri Asha
 
Giclée | Wall-e
 
Giclée | Animal Head 1
 
Giclée | Animal Head 2
 
Giclée | Animal Head 3
 
Portraits | Asha Pasricha
 
Portraits | Pankaj Thakur
 
Portraits | Mavis as a Boy
 
Portraits | Self
 
Portraits | Sudhi Sinha
 
Portraits | Pankaj Thakur
 
 
 
mailme @ tarannumpasricha.com
vimeo instagram youtube linkedin facebook twitter behance